Zakaj jalova energija poveča naše stroške?

Jalova energija poleg našega omrežja, strojev in naprav dodatno obremenjuje tudi naš proračun, saj elektrodistributerji prekomerno jalovo moč v industriji posebej zaračunajo. Če faktor delavnosti ne dosega 0,95, nastane dodaten strošek. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči, s tem pa zmanjšajo navidezno moč, kar vodi v manjšo priključno moč, to pa v manjše stroške električne energije. Če na primer izboljšamo faktor delavnosti iz 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 %.

Preberi več

Kdo lahko prihrani

Kaj?

Obdelava in predelava lesa in lesnih izdelkov

Kaj?

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

Kaj?

Proizvodnja elektrotehničnih in kovinskih izdelkov, strojev in naprav

Kaj?

Proizvodnja papirja in papirnatih izdelkov

Kaj je jalova energija in kako jo manjšamo?

Električne naprave induktivnega značaja (motorji, transformatorji, dušilke, indukcijske peči, varilni aparati) prinašajo v električni sistem neželeno jalovo moč. Jalova moč nastane kot posledica faznega kota (f) med napetostjo in tokom. Pri bremenih induktivnega značaja je ta kot pozitiven, pri kapacitivnih pa negativen.

Preberi več

Oglejte si izdelavo kompenzacijske naprave

Zaupajo nam

Kaj?
S kompenzacijskim napravami proizvajalca ETI smo zadovoljni. Zaradi profesionalnega pristopa pri vsakem poslu (odzivnost, spoštovanje dogovora, posnetek stanja, priprava ustrezne rešitve, ponudba in izvedba) in ugodnega razmerja med kvaliteto in ceno, so njihove kompenzacijske naprave vključene v novih ponudbah našim partnerjem.

Albin SKOK, univ.dipl.ing.el.
Komercialni direktor, ELEKTROSIGNAL
Kaj?
Podjetje ETI nam je vodilo svetovanje, dobavo materiala in izvedbo del pri zmanjšanju stroška jalove energije. S pristopom, odzivnostjo, kakor tudi z storitvijo smo zadovoljni.

Bruno Bizjak
SMART INDUSTRIES
Kaj?
Kot tehnični vodja ter eden od odgovornih za nadgradnjo celotne elektro transformatorske postaje ter stikališča v Vevškem obratu tiskarne Salomon bi se rad zahvalil za neprecenljivo, hitro ter učinkovito tehnično pomoč pri načrtovanju, zagonu ter kasneje kontroli delovanja filterske kompenzacijske naprave. Čeprav so bile zahteve za način delovanja naprave v primeru našega podjetja rahlo nekonvencionalno je podjetje ETI uspelo najti odlično rešitev po izredno konkurenčni ceni.

Aleš Trček
Vodja vzdrževanja/Service department manager
SALOMON PRINT
Kaj?
Kvalitetne komponente, izvedba v dogovorjenem roku ter cenovno ugodno glede na kvaliteto.

Damir Junc
Direktor, JUNC CNC