Kompenzacija jalove energije je ukrep posebne vrste energetskih prihrankov oziroma optimizacije rabe električne energije. Z njegovo pomočjo podjetja lahko izboljšajo izkoristek razpoložljive moči, razbremenijo omrežje, podaljšajo življenjsko dobo strojev in naprav in hkrati še prihranijo pri mesečnem strošku za elektriko.


Zakaj gre? V današnjih električnih omrežjih je vedno več asinhronskih motorjev, obločnih peči, varilnih aparatov, transformatorjev in podobnih naprav, ki predstavljajo induktivno breme. Električna energija, ki napaja takšne naprave, je sestavljena iz delovne oziroma aktivne moči in jalove oziroma reaktivne moči (energije). Preprosto povedano, jalova energija nastane z indukcijo v vodnikih / tuljavah in povzroči zaostajanje toka za napetostjo. Omenjene naprave za svoje normalno obratovanje dejansko potrebujejo tudi jalovo energijo, vendar pa jalov tok sam ni v fazi z napetostjo in zato ne proizvaja koristnega dela, ampak s pretakanjem energije dodatno obremenjuje omrežje in tako povzroča dodatne izgube. Povečan delež jalove energije tako v električnem omrežju predstavlja vedno večjo onesnaženost in slabšanje kakovosti električne energije.


Proizvodnja in prenos jalove energije tudi za elektrogospodarstvo nista gospodarna, zato ju skuša zmanjšati z izboljšanjem faktorja delavnosti v električnem omrežju. Faktor delavnosti predstavlja mero, ki pove kako dobro izkoristimo razpoložljivo moč. Želimo si, da bi bil ta faktor čim višji. Idealno bi bilo, da bi električna naprava predstavljala obremenitev čistega ohmskega bremena, pri čemer bi bila jalova moč na napravi nič in faktor moči 1. V realnem svetu je seveda le-ta manjši zaradi že prej omenjenih induktivnih in elektronskih bremen.


Kaj to pomeni za industrijskega porabnika?

Strošek delovne energije elektrodistribucije obračunajo po števcu, pri jalovi energiji pa se upošteva le tisti del, ki se prevzame pri faktorju delavnosti pod 0,95. Če faktor delavnosti presega 0,95, elektrodistribucijska podjetja ne zaračunajo podjetju jalove energije. Meja pri obračunu jalove energije je po svetu različna, vendar se v večini držav giblje okrog 0,95. Tako se spodbuja interna kompenzacija jalove energije, kar posredno pomeni povečanje prenosnih zmogljivosti v elektroenergetskih omrežjih.


Hkrati je za porabnike pomembno izboljšati faktor delavnosti tudi zato, ker morajo plačati priključno moč (kVA), kjer sta vključeni tako delovna kot jalova moč. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči, s tem pa zmanjšajo navidezno moč, kar vodi v manjšo priključno moč, to pa v manjše stroške električne energije. Če na primer izboljšamo faktor delavnosti iz 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 %.


Izboljšanje faktorja delavnosti je tako ena izmed najboljših naložb za zmanjšanje stroškov električne energije s kratko dobo vračanja investicije. Za zmanjšanje izgub, ki so povezane s prenosom energije, uporabljamo naprave za kompenzacijo jalove energije. Kompenzacijske naprave izboljšujejo faktor delavnosti in s tem kakovost električne energije, povečujejo učinkovitost omrežja, znižujejo stroške računa za električno energijo ter zmanjšujejo tudi vpliv na okolje.


Kako ugotoviti, ali bi bila vgradnja kompenzacije jalove energije za nas primerna?

Rešitve za kompenzacijo jalove energije so namenjene vsem, ki vsak mesec plačujete dodaten, nepotreben strošek jalove energije, ki je pod to postavko izkazan tudi na položnici za elektriko.

Na povezavi pa najdete tudi priročen obrazec, s katerim si lahko sami informativno izračunate, kolikšen mesečni prihranek vam prinese vgradnja naprave za kompenzacijo jalove energije. Vse, kar potrebujete, je vaša položnica za električno energijo.

 

Želim ponudbo   Želim meritev
Želim ponudbo Želim meritev